DuynParc Castricum

26 februari 2014

Van Wijnen Recreatiebouw heeft bij de gemeente een initiatief ingediend voor een recreatiepark in het gebied De Zanderij. Het gaat om ongeveer 120 recreatiewoningen en bijbehorende faciliteiten als een openbaar overdekt zwembad. Het gebied begint bij het bedrijf Kaptein BV en loopt tot de bosrand aan de duinen ten zuiden van de Geversweg. Donderdag 13 februari presenteert Van Wijnen het plan DuynParc Castricum in een openbare raadsactiviteit aan de gemeenteraad. B en W stellen de raad voor in te stemmen met een haalbaarheidsonderzoek.

 

DuynParc Castricum

In het beleid van de gemeente Castricum is een belangrijke rol weggelegd voor het bevorderen van recreatie en toerisme. De initiatiefnemers en de gemeente zien het plan als een belangrijke kans om toerisme en economie in de gemeente te versterken en daarmee de leefbaarheid in de toekomst op peil te houden.

 

“Het initiatief biedt een geweldige kans om ons als toeristische gemeente verder te profileren en ontwikkelen” licht wethouder Christel Portegies toe. “Dit is een unieke mogelijkheid om recreatie, duinen en strand, dorp en openbaar vervoer met elkaar te verbinden en het gebied achter het station verder te ontwikkelen. Het geeft ook een impuls aan de horeca en de winkels in het dorp. Maar aan de andere kant zien we ook een behoorlijke opgave omdat het een bijzonder en ook kwetsbaar gebied is. Dat vraagt om een zorgvuldige benadering.”

 

Natuur

Het gebied ligt langs het Noord-Hollands Duinreservaat. Vanwege de kwetsbaarheid ervan is het van groot belang dat het plan uitgaat van een verantwoorde landschappelijke inpassing met respect voor ecologie en natuur. Om dit goed te kunnen begeleiden is eerder de Gebiedsvisie Zanderij en de Kadernota Zanderij-Zuid opgesteld.

 

Haalbaarheidsonderzoek

Met de kansen en uitdaging in gedachten staat het college van burgemeester en wethouders positief tegenover een haalbaarheidsonderzoek naar het planconcept DuynParc. Na de raadsactiviteit bespreekt de gemeenteraad het initiatief in de Raadscarrousel. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar het planconcept DuynParc. Daarna volgt besluitvorming door de gemeenteraad. Aan de gemeenteraad wordt nog geen instemming gevraagd met dit initiatief. Bij het haalbaarheidsonderzoek gaat onder andere om een verkenning van mogelijkheden, bezwaren en draagvlak.

 

Presentatie

Op donderdag 13 februari om 19.30 uur presenteert Van Wijnen Recreatiebouw het planconcept aan de gemeenteraad en aanwezigen tijdens de openbare raadsactiviteit in het gemeentehuis.

 

Iedereen die meer wil horen over het initiatief DuynParc Castricum is welkom. 

 

<< Terug naar nieuwsoverzicht

DuynParc Castricum - Afbeelding 1

 

Deel dit met vrienden: